ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญลูกค้าร่วมจับรางวัลในวันที่ 10 สค. 62 ณ สำนักงานใหญ่

ขอเชิญลูกค้าร่วมจับรางวัลในวันที่ 10 สค. 62 ณ บริษัท สหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด สำนักงานใหญ่ เริ่มจับรางวัล 15.00 น.เป็นต้นไป…ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ